Duplikaty zmiennych

Podczas exportu kwestionariusza na serwer kwestionariusz jest sprawdzany pod kątem wystąpienia duplikatów zmiennych. Dodatkowo sprawdzanie jest to również na etapie pisania skryptu. Zapobiega to błędom w przypadku exportu zmiennych o takich samych nazwach do SPSS.