Możliwość określenia pozycji other w kafeterii. Wcześniej odpowiedzi półotwarte były tylko na ostatniej pozycji, teraz jest dowolna możliwość określenia zarówno pozycji jak i treści dla każdej półotwartej z osobna.

Dodatkowo w trybie BatchEdit możemy określić typ odpowiedzi stosując klauzulę OTHER.