Wiązki

  1. 1.1.13 Wiązki
    1. 1.1.13.1 Generowanie
    2. 1.1.13.2 Przypisanie

Zmodyfikowany został sposób rozpisywania kwot na użytkowników CAPI oraz MOBI. W nowej wersji nie ma potrzeby robienia tego ręcznie gdyż proces rozdzielania został zautomatyzowany. W tym celu najpierw generujemy wiązki według podanych reguł podziału (np. według regionu, wielkości miejscowosci). Tak wygenerowane wiązki przypisujemy następnie koordynatorom lub ankieterom.