Przypisanie

  1. 1.1.13 Wiązki
    1. 1.1.13.1 Generowanie
    2. 1.1.13.2 Przypisanie

Proces przypisania ankietera do wiązki został uproszczony do prostej tabelki gdzie musimy określić jednynie login ankietera przy odpowiedniej wiązce. Zmiana jest możliwa również w trakcie realizacji badania jednakże trzeba pamiętać o tym, iż target zostanie pomniejszony o zrealizowane celki. W celu przypisania wiązek należy otworzyć okno CAPI -> Rozdziel wiązki