Uwagi kontroli

Wszystkie uwagi kontroli wprowadzone w wywiadzie są rejestrowane. Każdy komentarz jest rejestrowany i opatrzony stemplem czasowym i informacją kto wprowadził. Na liście wywiadów oraz w exporcie dostępna jest tylko ostatnio wprowadzona uwaga.

Z poziomu listy wywiadów użytkownik ma dostęp do prostego formularza edycji wraz z podglądem historii wprowadzonych zmian.