Wersjonowanie zmian

Edycja odpowiedzi w kontroli jest wersjonowana. Oznacza to iż wchodząc w edycje odpowiedzi w kontroli możemy podejrzeć stare odpowiedzi oraz w razie potrzeby przywrócić zmiany. Również zmiany wprowadzone przy pomocy modułu Export -> Import wyników są wersjonowane.

Zmiana nie ma wpływu na działanie modułu exportu wyników oraz kodowania pytań otwartych gdzie przetwarzane są tylko ostatnio wprowadzone zmiany.