Dodatkowa kolumna w kontroli informująca o postępie ankiety w % oraz w jakim trybie została wprowadzona (CATI, CAPI, CAWI, MOBI).

Dodatkowo informacja o trybie została uzupełniona o nowe pozycje kafeterii w eksporcie, zmienna r8.