Dodano możliwość przeliczenia punktów startowych w trakcie badania przy pomocy przycisku dostępnego w belce narzędziowej .