Zoptymalizowany został moduł 'CAPI → Obciążenie sieci' dzięki wprowadzeniu opóźnienia w odświeżaniu danych o ankieterze. Może to spowodować, iż informacje w tym module mogą być wyświetlane z kilku minutowym opóźnieniem.