Dla trybu 'Predictive dialing' została wprowadzona opcja, która umożliwia wybieranie połączeń tylko dla agentów oczekujących. W momencie włączenia opcji 'Zestawiaj dla wolnych agentów' połączenie jest wybierany tylko dla agentów którzy oczekują na ekranie:

Algorytm jest stosunkowo prosty w obsłudze gdyż ilość połączeń wybieranych to ilość agentów oczekujących X jakość bazy. Zastosowanie opisanej metody powoduje zmniejszenie średniego czasu na sukces o 5%.