Dodana została funkcjonalność umożliwiająca zaplanowanie wysyłek email i wysyłkę w późniejszym okresie (np. w nocy). Po wybraniu opcji zaplanuj użytkownik może dodatkowo określić kiedy ma się rozpocząć wysyłka. Dodatkowo można określić też przerwy między kolejnymi mailami tak aby CADAS nie był blokowany przez niektóre serwery pocztowy (np. google).

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany umożliwiające określenie nazwy konta wyświetlanego w skrzynce odbiorczej respondenta.

Usprawniony został też mechanizm filtrowania i definiowania grup poprzez możliwość definiowania bardziej skomplikowanych warunków. Dodana została też możliwość wysyłki maila do osób z którym kontaktowaliśmy się nie więcej niż x razy.

Dodany został parametr umożliwiający określenie domyślnej nazwy hosta z którego kierowane będą wysyłki. Ma to znaczenie w przypadku jeżeli mamy wiele nazw domen dla jednej instancji serwera.

Zmiana ta jest powiązana ze zmiennymi używanymi w treści kwestionariusza gdzie występuje host:

  • %link%
  • %personal_link%
  • %unsubscribe%