Dodana została funkcjonalność umożliwiająca realizację w ramach jednego kontaktu kilku badań CATI. Polega to na tym iż pod koniec wywiadu wyświetlana jest lista aktualnie dostępnych badań z pytaniem czy respondent nie zechciałby kontynuować w innym projekcie. Wyświetlana lista jest ograniczona do projektów które mają zaznaczoną opcję 'Możliwość kontynuacji w innym projekcie'.

Wymagana jest też zaznaczona opcja 'Nowy respondent' lub baza danych o podobnej strukturze (taki sam klucz główny) gdzie wyświetlane są projekty w których respondent istnieje dla takiego samego id.