Możliwość konfiguracji mapowania kodów SIP na statusy w CADAS. Opcja szczególne użyteczna w przypadku jeżeli musimy dostosować interpretację statutów do specyfiki centrali. Domyślne ustawienia dla centrali można znaleźć i ustawić w pliku callserver.properties:

#SIP response code to Call end status - NOT_FOUND
#dialer.map.response.NOT_FOUND = NOT_FOUND
#dialer.map.response.DOES_NOT_EXIST_ANYWHERE = NOT_FOUND
#dialer.map.response.ADDRESS_INCOMPLETE = NOT_FOUND
#dialer.map.response.MOVED_TEMPORARILY = NOT_FOUND
#dialer.map.response.USE_PROXY = NOT_FOUND
#dialer.map.response.ALTERNATIVE_SERVICE = NOT_FOUND
#dialer.map.response.BAD_REQUEST = NOT_FOUND
#SIP response code to Call end status - DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.REQUEST_TERMINATED = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.TEMPORARILY_UNAVAILABLE = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.BUSY_HERE = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.BUSY_EVERYWHERE = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.DECLINE = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.DOES_NOT_EXIST_ANYWHERE = DISCONNECT_BUSY
#dialer.map.response.SESSION_NOT_ACCEPTABLE = DISCONNECT_BUSY
#SIP response code to Call end status - DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.PAYMENT_REQUIRED = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.METHOD_NOT_ALLOWED = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.NOT_ACCEPTABLE = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.CONDITIONAL_REQUEST_FAILED = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.REQUEST_URI_TOO_LONG = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.UNSUPPORTED_URI_SCHEME = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.BAD_EXTENSION = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.EXTENSION_REQUIRED = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.INTERVAL_TOO_BRIEF = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.LOOP_DETECTED = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.AMBIGUOUS = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.NOT_ACCEPTABLE_HERE = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.BAD_EVENT = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.UNDECIPHERABLE = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.FORBIDDEN = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.TOO_MANY_HOPS = DISCONNECT_FAILED
#dialer.map.response.CALL_OR_TRANSACTION_DOES_NOT_EXIST = DISCONNECT_FAILED
#SIP response code to Call end status - DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.REQUEST_TIMEOUT = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.GONE = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.SERVER_INTERNAL_ERROR = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.NOT_IMPLEMENTED = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.VERSION_NOT_SUPPORTED = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.SERVER_TIMEOUT = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.MESSAGE_TOO_LARGE = DISCONNECT_UNDEFINED
#dialer.map.response.SERVICE_UNAVAILABLE = DISCONNECT_UNDEFINED