Nagrywanie fragmentów rozmowy

Dodana została opcja umożliwiająca nagrywanie fragmentów rozmowy telefonicznej. Opcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku jeżeli należy przeprowadzić transkrypcję pytań otwartych lub dostarczyć nagrania bez danych osobowych. Nagrywa się w skrypcie w ten sam sposób jak w CAPI i MOBI. Pliki są nagrywane na dysku CallServer z możliwością zgrania ręcznego. Odpowiedni interfejs zostanie przedstawiony w wersji 4.97.