Dostęp do podglądu kwot

We właściwościach kwestionariusza możliwe jest określenie czy ankieterzy mają mieć dostęp do podglądu kwot w aplikacji. Po zaznaczeniu opcji Pokazywania kwot ankieterom i synchronizacji ankieterzy uzyskują nową pozycję w menu kwestionariusza