Masowy zapis nagrań

W oknie kontroli dodana została opcja zapisu wielu nagrań z możliwością zdefiniowania formatu nazwy pliku. Działanie analogiczne do CAPI