Kontrolki

 1. 1.5.2 Kontrolki
  1. 1.5.2.1 Drag & Drop
  2. 1.5.2.2 Hot Map
  3. 1.5.2.3 Rating
  4. 1.5.2.4 Signature
  5. 1.5.2.5 Calendar
  6. 1.5.2.6 Time
  7. 1.5.2.7 IMG Button
  8. 1.5.2.8 Text - Multi Field
  9. 1.5.2.9 Progres
  10. 1.5.2.10 Odtwarzacz multimediów

W nowej wersji dodane zostały nowe kontrolki oraz zmodyfikowane istniejące w celu wprowadzenia pełniejszej zgodności z modułem CAWI