W celu skrócenia czasu generowania podglądu zastosowane jest przechowywanie skompilowanych danych niezmienianych części kwestionariusza i generowanie jedynie niezbędnych danych. Czasami jednak potrzebujemy wygenerować wszystkie dane od początku. W tym celu dodana została opcja „Wyczyść cache” w oknie podglądu i generowania apk. Aby wyświetlić poniższe okno należy z górnego menu wybrać opcję Utwórz plik APK z menu Narzędzia lub Czyść wyniki z menu Nawigacja