Dodanie nowych komunikatów, celniej odzwierciedlających przyczyny problemu. Eliminuje to m.in. problem mylącego komunikatu o problemie z weryfikacją daty i godziny wynikającego w istocie z braku możliwości połączenia się z serwerem