Przy okazji zmiany bazowej wersji androida wprowadzony został nowy wygląd aplikacji. Poza zmianami graficznymi w głównym widoku dodane zostały informacje o wersji aplikacji, dacie ostatniej synchronizacji oraz nazwie serwera, co zwiększa ich dostępność

W synchronizacji dodane zostało podsumowanie z ilością kwestionariuszy do synchronizacji, liczbą wywiadów do przesłania oraz datą ostatniej synchronizacji