Przy bardzo rozbudowanych kwestionariuszach, po przeprowadzeniu kilku, kilkunastu wywiadów zauważalny był spadek wydajności aplikacji. Problem został wyeliminowany i przeprowadzanie kolejnych wywiadów nie ma wpływu na szybkość działania aplikacji