Wprowadzona została pełna obsługa kwot w badaniach Mobi. Działanie jest analogiczne do modułu Capi. Kwoty rozpisuje się w tym samym miejscu w aplikacji SCU