Rejestracja wizyt

Moduł synchronizacji został tak zmieniony, iż synchronizowane są wszystkie wywiady w tym również te niepełne, przerwane, umówienia itd. Dzięki temu możemy:

  • realizować badania w których istnieje potrzeba rejestracji wszystkich wizyt u respondenta. Rejestracja wizyt polega na stworzeniu w początkowej części pętli rejestrującej kolejne powody niezrealizowania. Dzięki synchronizacji mamy pełną historię wizyt u respondenta niezależnie od statusu końcowego.
  • przy przeinstalowaniu aplikacji CAPI ankiety częściowo zrealizowane są automatycznie synchronizowane na drugą stację z możliwością dokończenia.
  • odrzucenie lub zatwierdzenie wywiadu zesłanego blokuje możliwość dokończenia w trybie CAPI.