Kodowanie otwartych

Dodana została możliwość edycji odpowiedzi otwartych bez potrzeby przechodzenia do pytania co skraca i upraszcza znacznie proces. W przypadku zmiany zapis jest możliwy po zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz.