Dodana została komenda break która pozwala na wyjście z folderu lub z pętli. Komenda ta powoduje przeskok za blok, działa jak metoda go z tą różnicą iż nie musimy podawać gdzie jest koniec bloku dzięki czemu nie musimy poprawiać skryptu jeżeli kopiujemy blok pytań z innego kwestionariusza lub innych modyfikacji. Przy pomocy tej komendy możemy:

  • Ominąć blok pytań w folderze (break)
  • Ominąć aktualną interakcję w pętli (break)
  • Ominąć całą pętle (break qx)

Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów zajrzyj do pomocy.