Dodatkowy parametr w pytania umożliwia włączenie opcji 'śledzenie kursora' po najechaniu myszą. Szczególnie przydatne w tabelach gdzie ułatwia to zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi.

Dodatkowo śledzenie kursora jest zaimplementowane również w pytaniach typu HOTMAP.