W przypadku zmiennych publicznych zadeklarowanych w after pamiętany jest typ zmiennych. Szczególne znaczenie ma to dla tablic. Tablica zadeklarowana w skrypcie after będzie widoczna w dalszej części skryptu dalej jako tablica. W poprzedniej wersji takie zmienne były traktowane jako String.