Dodatkowy styl dla pytania Tekst i Button umożliwiający dodanie pytania na stronie które nie jest widoczne ale zachowuje się tak jakby nie było ukryte metodą skip.

Umożliwia to np. walidację danych przy próbie przejścia na następny ekran (Button) lub utworzenie własnej kontrolki i zapisanie wyniku do ukrytego pytania (Tekst).