Dodana została możliwość wykorzystania funkcji loadans i loaddb z poziomu skryptu after (po udzieleniu odpowiedzi) dzięki czemu można tworzyć formularze gdzie odpowiedzi na ekranie są ładowane bez potrzeby przeładowania ekranu.

Przygotowana baza powinna być przygotowana z użyciem kodowania UTF8. Format ten obowiązuje tylko w nowych kwestionariuszach utworzonych po aktualizacji, w starszych natomiast nadal obowiązuje kodowanie CP-1250, które nie wspiera innych języków niż środkowo-europejskie.