Do edytora dodana została możliwość generowania wirtualnego zbioru.

Dla każdego przypadku generowane są odpowiedzi losowo i do momentu zakończenia wywiadu lub uzyskania wywiadu efektywnego w przypadku zaznaczenia opcji Tylko efektywne przypadki. W przypadku jeżeli system natrafi na miejsce w skrypcie, które wymaga spełnienia ustalonych reguł algorytm podejmuje próbę wygenerowania przypadku 100 krotne. W przypadku niepowodzenia wyświetlany jest komunikat.

W trakcie generowania wywiadu mamy dostęp do konsoli w której wyświetlane są informacje na temat aktualnie analizowanego ekranu, wywołania skryptu oraz błędy.

W przypadku jeżeli chcemy w skrypcie zablokować sprawdzanie jakiejś części kodu np. confirm, możemy użyć zmiennej virtual które w trybie wirtualnego ankietera przybiera wartość true.