Użyteczna opcja w przypadku jeżeli chcemy zmienić wszystkie parametry w kontrolkach do tych zdefiniowanych w stylu. Równoznaczna jest z opcją Reset we właściwościach kontrolki tyle że jest uruchamiane masowo.