Dodana została możliwość tłumaczenia komunikatów systemowych oraz dodawania własnych w ramach jednego projektu. W tym celu pliku językowe należy wgrać do katalogu /conf projektu. Pliki tłumaczeń muszą mieć nazwę w formacie: translate_lang_country.properties lub translate_lang_country.properties gdzie lang – 2 znakowy kod języka (małe litery), country – 2 znakowy kod kraju obsługującego język (z dużych liter). Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania własnych kluczy tłumaczeń i użycia ich na stronach o rozszerzeniu .pg poprzez dodanie podwójnego znaku dolara na początku i na końcu np. $$custom.next$$