Po wpisaniu komendy skip L1 z argumentem zawierającym identyfikator labelki wskazana kontrolka zostanie ukryta. Analogicznie działa ask. Dzięki temu można robić skomplikowane tabelki w których ukrywamy wiersze lub kolumny w zależności od udzielonych uprzednio odpowiedzi.