Możliwość oznaczenia pytania jako 'Zmienna pomocnicza', której celem jest jedynie walidacja skryptu. Takie zmienne nie są wyświetlane w eksporcie. Opcja użyteczna w przypadku pytania typu przycisk, które bardzo często jest wykorzystywane do nawigacji, walidacji, przeliczeń a nie wnoszą żadnych istotnych informacji do eksportu.