Dodany styl do pytania SQ umożliwiający wyświetlenie podpytań w formie zakładek. Aktualne pytanie na które odpowiada respondent jest wyróżnione na liście. Respondent ma możliwość cofania się przy pomocy strzałek lub klikając bezpośrednio na podpytanie.

Dodatkowo dostępny jest również styl w którym jest wyświetlanie tylko aktualne podpytanie a zakładki w formie numeru są wyświetlane w prawym dolny rogu.

W celu utworzeniu takiego pytania należy utworzyć dodatkową labelkę i nadać jej identyfikator który wprowadzamy w parametrach pytania.