Dodana została możliwość konfiguracji automatycznego eksportu wyników z poziomu SCU. W module tym mamy określi miejsce docelowe (na serwerze), datę oraz czas eksportu. Jeżeli eksport ma się powtarzać np. codziennie, co godzinę, możemy określić przy pomocy znaków – (myślnik) i , (przecinek).

Przykład powyżej. Eksport wyników dnia 2014-12-03 w godzinach 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 19:12, 19:12, 20:12, 21:12, 22:12, 23:12