Dodany został import bazy w formacie xlsx. Dodatkowo w przypadku importu bazy system automatycznie rozpoznaje typ kolumny (Data, Timestamp, Time, Telefon, Liczba) i proponuje podczas importu.