Dodatkowe statystyki zostały dodane do modułu Historia połączeń. W tabeli można wyświetlić kolumnęGetting informującą o czasie podawania rekordu. Czas ten w trybieManual i Automatic podaje czas wylosowania rekordu z bazy czyli ściśle jest związany z szybkością serwera i wielkością bazy. W przypadku trybu Predictive (tryb zestawiaj tylko połączone) rekord dodatkowo jest podawany w momencie połączenia z respondentem co istotnie wpływa na statystyki i powinno być dodatkowo uwzględnione w rozliczeniach.