Wydzielona zakładka CTI umożliwiająca skonfigurowanie ustawień CallSrv dla projektu została wydzielona i przeniesiona do Menu Centrala->Konfiguracja projektu.