Wydzielona zakładka Link do badania umożliwiająca wygenerowanie linka lub otwarcie ankiety bezpośrednio w domyślnej przeglądarce.