Została dopisana poprawka zapobiegająca rzadkim przypadkom ucinania końcówki rozmowy.

Dodana dodana obsługa kilku podsieci w przypadku jeżeli studio jest zlokalizowane w kilku lokalizacjach.