Aplikacja została przystosowana i sprawdzona na urządzeniach wyposażonych w Android w wersji 4.2. Oprogramowanie nadal pozostaje zgodne ze starszymi urządzeniami opartymi na Android w wersji od 2.3.3. Wyeliminowanie wcześniejszych wersji Android (bardzo rzadko występujących) umożliwiło wykorzystanie nowych funkcjonalności systemu.