Funkcja która umożliwia wysłanie maila (np. z podziękowaniem) do respondenta. W celu wykorzystania tej funkcji należy uprzednio utworzyć profil w SCU którym zdefiniujemy parametry konta wysyłki, treść maila, email i wywołamy funkcję z nazwą profilu. Email może być pozyskany w trakcie badania.