Podobnie jak w przypadku okna danych kontaktowych zostało zmienione okienko umówień. Dodatkowo uproszczony został sposób wpisywania godziny umówienia przy pomocy kontrolki. Godzinę można wpisać jak poprzednio przy czym program pilnuje formatu, wybrać przy pomocy Scroll'a w myszce lub przy pomocy strzałek.

g) Obsługa IE11.

Obsługa przeglądarki IE11.