Zmieniony wygląd danych kontaktowych respondenta. Okno jest wyświetlane w postaci okna modalnego dzięki nie jest zamykana ankieta działająca w tle.

e) Przycisk przerwania 'Automatycznego wybierania'.

Dodany został przycisk który umożliwia wyjście z trybu wybierania automatycznego bez potrzeby rozłączania telefonu.