W przypadku projektów gdzie ankieter musi realizować i zarządzań umówieniami w kilku projektach istnieje możliwość włączenia wspólnej zbiorczej listy umówień. Dzięki takiemu rozwiązaniu ankieter widzi aktualne i przyszłe umówienia w postaci jednej listy dzięki czemu praca jest bardziej efektywna. Aby aktywować listę należy w projektach włączyć opcję 'Przycisk umówień dla wszystkich projektów' we właściwościach projektu.

Na liście umówień wyświetlane są też umówienia inne niż systemowe np. u. Na liście umówień wyświetlane są też umówienia przyszłe w kolorze szarym. Ankieter ma możliwość uruchomienia ankiety dla przyszłego umówienia po zatwierdzeniu stosownego ostrzeżenia.

W przypadku jeżeli uruchomienie umówienia wiąże się z przełączeniem do innego projektu wyświetlany jest komunikat:

Kolumny wyświetlane na liście są to kolumny wspólne dla wszystkich projektów dla których jest włączony przycisk 'Wspólnych umówień'.