Dodano możliwość uruchamiania w trybie Batch Edit wybranych bloków, fragmentów kwestionariusza, ekranów w trybie batch. Przyspiesza to znacznie edycje oraz pozwala edytować tylko interesujący nas fragment kwestionariusza.