Dane osobowe ankieterów w module Raporty wyświetlane są w formie zamaskowanej dla użytkowników, którzy mają ustawiony ograniczony dostęp. Głównie dotyczy to raportów wykorzystywanych do rozliczeń oraz kontroli pracy ankieterów. Zmiany dotyczą głównie następujących raportów:

  • Raport pokontrolny 1
  • Raport ze szkolenia
  • Raport efektywności
  • Raport godzin pracy
  • Raport zgrupowanych rozliczeń CATI