Dane osobowe w module CATI -> Ranking ankieterów, oraz CAPI -> Ranking ankieterów wyświetlane są w formie zaszyfrowanej dla użytkowników, którzy mają ustawiony ograniczony dostęp.

Personal data in the 'CATI -> Ranking of interviewers', module, and in the 'CAPI -> Ranking of interviewers' module are shown in scrambled form to users who have limited access rights.