Użytkownicy z ograniczonym dostępem do danych innych użytkowników widzą dane chronione w formie zamaskowanej. Zaszyfrowaniu podlegają następujące pola:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Ulica, Nr domu/mieszkania
  • Miejsce urodzenia
  • Telefon komórkowy, telefon stacjonarny
  • Adres email
  • Numer NIP
  • Numer PESEL
  • Numer Konta